Arriba el primer diccionari sobre l’atenció a la salut mental i a les addiccions

El Departament de Salut i el TERMCAT han publicat recentment la Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions, una obra que recull 264 termes sobre l’atenció a les persones amb problemes de salut mental.

L’objectiu d’aquest recull és mostrar el model actual d’atenció a les persones amb problemes de salut mental, caracteritzat per una atenció integral, integrada i centrada en la persona, des d’una perspectiva comunitària, que prioritza l’autodeterminació i l’autonomia de les persones i destaca la importància de les xarxes de suport i la inclusió social.

El diccionari s’ha fet amb l’assessorament continuat de diferents professionals de la psiquiatria i amb la col·laboració de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.

La Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions aplega termes de diferents àmbits relacionats amb els factors que influeixen en la salut mental de les persones i amb els processos assistencials. L’obra es presenta acompanyada d’una infografia interactiva en què es destaquen alguns dels termes clau de l’àmbit.

En el diccionari es defineixen conceptes d’epidemiologia (com ara determinant social de la salut o càrrega de la malaltia); conceptes relatius a la promoció de la salut mental i a la prevenció dels trastorns mentals (com ara factor de protecció o prescripció social); termes sobre el tractament dels trastorns mentals i els processos de rehabilitació i recuperació (com ara acompanyament terapèutic o rehabilitació comunitària); termes relacionats amb la reinserció de les persones amb un trastorn mental o una addicció i el seu entorn (com ara estigma o suport entre iguals); termes sobre el model d’atenció (com ara continuïtat assistencial o desinstitucionalització); termes relatius a l’organització dels serveis de salut mental (com ara centre de reducció de danys o unitat d’alta dependència psiquiàtrica), i conceptes referits a l’ètica i als aspectes legals entorn de l’assistència a les persones amb problemes de salut mental (com ara contenció zero o modificació de la capacitat).