Programa de Prevenció de la Conducta Suïcida de la Dreta del Eixample

El Programa de Prevenció de la Conducta Suïcida de la Dreta de l’Eixample (PPCS DE) de CPB Serveis Salut Mental es va iniciar l’any 2005 amb una sèrie d’activitats de sensibilització en el sector de referència i, actualment es troba plenament consolidat mantenint els paràmetres d’eficàcia i eficiència. El Programa cobreix en aquests moments, les necessitats d’un sector de població al voltant de 250.000 habitants.

D’acord amb el Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya 2021-2025, existeixen tres estratègies de prevenció per contrarestar els factors de risc de la conducta suïcida: la prevenció universal, la selectiva i la indicada.

En el PPCS DE es porten a terme accions dels tres tipus d’estratègies.

A nivell de la prevenció universal, s’ha col·laborat en la prevenció amb diversos mitjans d’informació (TV, radio, premsa) proporcionant, entre altres, dades sobre els signes d’alarma de la conducta suïcida i dades precises sobre on buscar ajut o com fer front a situacions difícils en la vida o a pensaments suïcides.

Respecte a la prevenció selectiva, s’han efectuat diverses formacions i capacitacions sobre prevenció i conductes suïcides a diversos agents sanitaris i socials (treballadores socials que estan en contacte amb persones en risc de desnonament, altres agents socials que atenen trucades de persones amb risc de suïcidi, així com cursos específics sobre la conducta suïcida adreçats als equips comunitaris, psiquiatria, psicologia clínica i infermeria de salut mental, en col·laboració amb diferents Universitats).

El Programa de Prevenció de la Conducta Suïcida de la Dreta de l’Eixample inclou la prevenció indicada ja que porta a terme, tant la capacitació de professionals per identificar els factors de risc i signes d’alerta, com les intervencions psicoterapèutiques i/o psicofarmacològiques amb una atenció ràpida, sense llista d’espera i de freqüència setmanal durant 2 mesos. S’efectuen també, intervencions de seguiment telefònic i/o presencials als 6 i 12 mesos de l’alta en el programa per a revalorar el nivell de risc de suïcidi al cap d’aquest temps i detectar i prevenir la possibilitat de l’aparició de noves conductes suïcides.

Resultats del Programa de Prevenció de la Conducta Suïcida de la Dreta de l’Eixample

Durant l’any 2022, un 11% del total de les persones ateses en el PPCS DE havien efectuat una temptativa de suïcidi, la resta de persones derivades presentava ideació de suïcidi. Als 6 mesos de l’alta del programa cap de les persones valorades havia efectuat una nova temptativa, i un percentatge molt petit havien presentat ideació suïcida en les últimes dues setmanes abans de la valoració. A l’any de l’alta del programa cap de les persones revalorades havia efectuat una nova temptativa i només el 7,2% presentava idees de suïcidi en les últimes dues setmanes.