“Donem veu als pacients!”

El 17 de setembre es celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient aquest any amb el tema “Involucrem els pacients en la seva seguretat” en reconeixement al seu paper fonamental, així com el de les famílies i les persones cuidadores en la seguretat de l’assistència sanitària.

L’evidència demostra que quan les persones ateses són partícips en la seva cura, es produeixen beneficis significatius en seguretat i milloren els resultats de satisfacció i en la salut. Convertint-se en membres actius poden contribuir a la seguretat en la seva cura i en el sistema d’assistència sanitària globalment.

La participació de pacients i família queda reflectida en el Pla d’acció global en seguretat del pacient 2021-2023 (Global Patient Safety Action Plan) com a estratègia principal per avançar en l’eliminació dels danys evitables en l’assistència sanitària.

El Dia Mundial de la Seguretat del Pacients va ser establert per l’OMS l’any 2019, a la 72a. Assemblea de Salut Mundial amb l’adopció de la resolució WHA72.6 Acció global en pro de la seguretat del pacient, i té com a objectius augmentar la consciència pública i la participació, ampliar els coneixements a nivell global i treballar en pro de l’acció conjunta i solidaritat dels estats membres per millorar la seguretat de les persones i reduir-ne els danys.

Objectius del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2023:

 1. Crear consciència global sobre la necessitat d’una participació activa de pacients, de famílies i de persones cuidadores en tots els escenaris i a tots els nivells de l’atenció sanitària per millorar la seguretat de les persones ateses.
 2. Involucrar als responsables polítics, líders assistencials, treballadors sanitaris, organitzacions de pacients, societat civil i altres parts interessades respecte la necessitat que pacients i famílies es comprometin en les polítiques i les pràctiques en pro d’una atenció sanitària segura.
 3. Empoderar tant a les persones ateses com a les famílies per participar activament en la seva pròpia atenció sanitària i en la millora de la seguretat de l’assistència.
 4. Defensar l’adopció de mesures urgents per a garantir la participació de pacient i família alineat amb el Pla d’acció global en seguretat del pacient 2021-2030.

“Donem veu als pacients!”

Tant la seguretat clínica com la seguretat dels pacients és un dels components essencials de la qualitat assistencial, que té com a objectiu reduir i prevenir els riscos associats i la detecció de factors iatrogènics de la pròpia atenció sanitària.

Seguint els punts claus que va indicar la Regió Sanitària de Barcelona, al novembre del 2017 es posà en marxa el Pla de Seguretat dels Pacients de CPB Serveis Salut Mental, on des del primer moment, es prioritzen aquestes linies d’actuació:

 1. Promoció de la cultura de la Seguretat dels Pacients en els centres sanitaris.
 2. Promoció de bones pràctiques mitjançant accions específiques de Seguretat dels Pacients.
 3. Avaluació i millora de l’estratègia de Seguretat dels Pacients.
 4. Comunicació sobre la Seguretat dels Pacients a tots els agents que intervenen en el procés assistencial.
 5. Formació a tots els agents que intervenen en el procés assistencial.

Per poder dur a terme aquestes actuacions es va planificar:

 • Creació de la Comissió de Seguretat dels Pacients formada per Direcció Mèdica, Coordinació d’Infermeria i Caps d’Àrea de CPB SSM. Les seves funcions són:
  • Fer el seguiment del quadre de riscos mitjançant el registre de incidències de seguretat clínica.
  • Elaborar i actualitzar els diferents protocols d’actuació.
  • Promoure iniciatives i propostes que millorin la seguretat clínica.
  • Homogeneïtzar les mesures a adoptar per a cada recurs assistencial.
 • Creació de les Comissions de Seguretat Clínica en cada servei assistencial.

El lema d’aquest any Involucrem els pacients en la seva seguretat, és una premissa sempre present a CPB SSM, on la persona sempre ha estat l’eix de la nostra raó de ser.

A tots els dispositius i serveis tant de la Fundació CPB Serveis Salut Mental com de la Fundació CPB Dr. Fàbregas, existeixen diferents espais de paraula que fomenten l’apoderament i la plena participació de les persones ateses, sent l’Assemblea un dels principals espais de participació directa en la seva cura.

La promoció de la participació de persones usuàries i les seves famílies està també representada en la Unitat d’Atenció al Ciutadà de CPB Serveis Salut Mental, juntament amb la consolidada Comissió de Participació de BCN Salut Mental.