CPB SSM inicia una nova edició de l’assignatura Aprenentatge i Servei (APS) amb la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat Blanquerna-URL

Dilluns 12 de febrer, alumnes de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport CAFE de la Universitat Blanquerna-URL, juntament amb el professor, el Dr. Josep Oriol Martinez i Ferrer, van visitar el Servei de Rehabilitació Comunitària de l’Esquerra de l’Eixample de la Fundació CPB Serveis Salut Mental de la mà de persones usuàries tant del Programa General com del Programa de Joves.

L’assignatura Aprenentatge i Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat on l’alumnat ha de treballar les necessitats reals del col·lectiu al qual presten la seva assignatura, aconseguint la formació de professionals socialment responsables ja que, juntament amb l’aprenentatge de competències i habilitats, desenvolupen un compromís cívic i social a partir de la pràctica reflexiva.

Sota la iniciativa dels #qualityrights de l’OMS, que busca la millora de la qualitat de l’atenció en els serveis de salut mental, estem treballant en la millora de les iniciatives innovadores que tinguin a veure amb la promoció de l’activitat física i la salut de les persones ateses. A partir de la col·laboració amb la universitat volem adaptar les nostres activitats esportives als perfils de persones usuàries vinculades al #srcesquerraeixample.

Dilluns 26 de febrer, l’equip d’educació social del SRC Esquerra Eixample van ser els encarregats de la sessió docent Activitat Física i Salut Mental a la Facultat de Ciències de  l‘Activitat Física i l’Esport de la Universitat Blanquerna, on van explicar las bases biològiques de la influència dels estils de vida físicament actius sobre la nostra salut mental.

El tractament integral que ofereixen els Serveis de Rehabilitació Comunitària inclou el treball en benestar emocional, la promoció d’un estil de vida saludable en quant als hàbits en l’alimentació, i amb una mirada inclusiva de l’activitat física, pel gran potencial d’aquesta en la prevenció i tractament de problemes de salut mental, ja que provoca una sèrie de canvis neurobiològics en el cervell que milloren la qualitat de vida, i prevenen i controlen les malalties cròniques associades.

Des del Model de Recuperació s’ha assenyalat la importància de la construcció d’un vincle terapèutic i del treball de validació emocional per a orientar als futurs professionals de les ciències de l’esport a l’hora de treballar amb les persones que pateixen algun problema de salut mental.

Finalment, es va reflexionar sobre la idoneïtat de la incorporació dels CAFE als equips de salut mental per treballar tots aquests objectius i millorar les propostes esportives que promouen un estil de vida físicament actiu a les persones usuàries dels serveis de salut mental.